FAQ

Frequently Asked Questions
 • Jak zostać klientem sklepu internetowego SwissGold Market?

  To become a client of the Internet - shop, it is necessary to register and make an Order. In the Internet shop an invoice will be issued for you and the purchase price will be fixed for 24 hours. It is required for you to pay for the ordered bars within 24 hours and send a copy of your payment by e-mail or to attach to a message on our web site. If payment confirmation is not received within 24 hours Buyer's order is cancelled.

 • Jakie sztabki mogę kupić?

  The Company specialized on the sale of investment Swiss and German Gold bars from 1 to 100 grams, as they are the most popular and affordable gold bars for the most of the population.

 • Jaką kwotę mogę wydać zamówienie ?

  You can make an Order for any amount at single purchase.

 • Dlaczego Firma pobiera opłatę manipulacyjną za zamówienie ?

  The Company charges fee at the rate of 15% for processing and maintenance of Buyer's order over the whole period, which is deducted at the end of order execution; the Company pays most of the charged fee as Leadership Program reward.

 • Gdzie moje złoto jest przechowywane?
  Jest ono przechowywane w wyspecjalizowanych i certyfikowanych skarbcach złota w Szwajcarii i Niemczech.
 • Jak mogę otrzymać moje złoto?
  Sztabki może otrzymać z miejsc ich przechowywania po wcześniejszym uzgodnieniu z naszą Firmą.  Wniosek na odbiór sztabek powinien być złożony co najmniej na 7 dni wcześniej.  W obrębie UE, jak i w krajach, w których nie ma podatku VAT i ceł na złoto , sztabki złota inwestycyjnego są dostarczane przez ubezpieczonego przewoźnika. Możliwość dostawy sztabek złota do innych krajów jest ze względów logistycznych uzgadniana podczas zamawiania  Nabywca sam bierze na siebie obowiązek wyboru sposobu dostawy sztabek..  Wszystkie koszty związane z dostawą złota inwestycyjnego pokrywa Kupujący.
 • Czy mogę sprzedać sztabki z powrotem do firmy?
  Tak, oczywiście, Spółka kupuje złoto inwestycyjne po aktualnych cenach zakupu obowiązujących w Firmie i przekazuje pieniądze na osobisty rachunek klienta w jego osobistym biurze Firmy Swissgolden klienta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Co to jest skumulowany program Bonusowego?

  It is a marketing program, specialy developed to increase sales volume, make advertising and attract clients. Buyer’s order is placed in a table of orders and upon arrival of new order based on the moves ahead to bonus compensation. Participation in the program gives you the opportunity to pay for your Order in increments, both at your own expense and by Credit bonuses, charged to client’s order and intended for investment gold purchase against order execution.

 • W jaki sposób mogę wziąć udział w programie marketingowym?

  It is required to make an order for investment gold purchase in the amount of 1 800 € for the Start table of orders, 7 000 € for the Main Table of orders, 27 500 for the V.I.P. table of orders or 98 000 € for V.I.P. Plus table of orders ; and pay for gold bars purchase coupon order.

 • Ile zamówień można złożyć w ramach Programu?

  You can place up to four orders on your account at the same time. For example: in the Start, Main table, VIP and in the VIP Plus table of orders.

 • Czy termin do zapłaty całej kwoty w ramach Programu ograniczone?
  Termin płatności nie jest ograniczony.
 • Czym jest kupon - zamówienie?

  Coupon - order - is a means of payment within the system. Coupon-order for the Main fifteen celled table of orders includes gold bars for the amount of 500 € at current prices of the Internet Shop, support service and Internet service fee - 10 € per cycle. Coupon-order for the Main seven celled table of orders includes gold bars for the amount of 700 € at current prices of the Internet Shop, support service and Internet service fee of 40 € per 3 cycles. Coupon-order for the V.I.P. table of orders includes gold bars for the amount of 2750, in accordance with current prices of the Internet-shop, support service and Internet service fee of 50.00 € per 3 cycles. Coupon costs: 180,00 € + 20,00 € = 200,00 €, 700,00 € + 40,00 € = 740,00€, 2750,00 € + 50,00 € = 2800,00€ and 9800,00 € + 50,00 € = 9850,00€. Coupon-order with a payment of 200,00 € is placed on the Start seven-celled table of orders, Coupon-order with a payment of 740,00 € is placed on the Main seven-celled table of orders, Coupon-order with a payment of 2800,00 € is placed on the VIP table of orders, Coupon-order with a payment of 9850,00 € is placed on the VIP PLUS table of orders.

 • Z jakich środki firma wypłaca wynagrodzenie bonusowe ?
  Większość wydatków opłaconych przez wiele firm to koszty reklamy. Nasza firma przeanalizowała i połączyła najbardziej postępowe strategie marketingowe sprzedaży bezpośredniej w Internecie i opracowała innowacyjny program marketingowy o nazwie Złota. W związku z tym programem Spółka przesuwa część opłat za przetwarzania zamówień nabywców na finansowanie programu reklamowego - marketing i po realizacji Zamówienia Kupującego odlicza Zlecenie opłat za usługi przetwarzania.
 • Kiedy mogę odbierać sztabki złota?
  Premie kredytowe są obliczane na koniec każdego cyklu zamówienia Każdy właściciel zamówienia (w Głównej, VIP i VIP Plus tabeli zleceń) ma prawo anulować swoje zamówienie w ciągu 14 dni, a w ciągu 72 godzin na wstępnej i VIP wstępnej tabeli zamówień. Pod koniec tego terminu sztabki zostaną zakupione. Jeśli sztabki złota są dostarczane przez pocztę trwa ok. dwóch tygodni. Tak więc sztabki złota otrzymasz w ciągu 4-5 tygodni po naliczeniu premii.
 • Co to jest reinwestycja?
  Zamówienie Kupującego powinno przejść dwa cykle w piętnastomiejscowej głównej tabeli zleceń lub trzy cykle na głównej siedmiomiejscowej tabeli zamówień a także trzy cykle w tabelach VIP lub VIP Plus. Po przejściu pierwszego cyklu głównej piętnastomiejscowej tabeli zamówień Firma umożliwia przejście na drugi cykl po zamknięciu drugiego cyklu następuje zamkniecie zamówienia tzn. zamówienie jest zrealizowane . Po pierwszym cyklu na Głównej siedmiomiejscowej tabeli, VIP lub VIP Plus tabeli zleceń jest zakończona, Firma daje możliwość przeniesienia zamówienia Kupującego do drugiego cyklu i po drugim cyklu Firma daje możliwość przeniesienia zamówienia na cykl trzeci, po zakończeniu którego zamówienie uważa się za w pełni wykonane. Jeśli Zamówienie Kupującego nie otrzyma wymaganej premii kredytowych na koniec dwóch cykli dla głównej tabeli piętnastomiejscowej i na koniec z trzech cykli dla Głównej tabeli siedmiomiejscowej tabeli VIP lub VIP Plus, Kupujący ma prawo do opłacenia brakującej kwoty z własnych środków, aby zakończyć zamówienie.. Jeżeli Kupujący nie kończy zamówienia, zamówienie zostaje automatycznie przedłużony o kolejne dwa cykle dla głównego piętnastomiejscowej tabeli zleceń i przez kolejne trzy cykle dla Głównego siedmiomiejscowej tabeli lub tabeli VIP lub VIP Plus kosztem premii kupującego. I to przebiega w ten sposób aż do pełnej realizacji zamówienia.
 • Czy mogę anulować reinwestycji?
  Tak. To narzędzie jest dane przez Spółkę wyłącznie jako dodatkowa możliwość, aby wypełniać obowiązki dotyczące realizacji zlecenia kosztem premii kredytowe i jest podana tylko raz na dwa cykle dla głównej piętnastomiejscowej tabeli zleceń i dwa razy przez trzy cykle Główne siedmiomiejscowej tabeli oraz dla tabel VIP i VIP Plus. Po anulowaniu reinwestycji pod koniec drugiego cyklu dla głównej piętnastomiejscowej tabeli zleceń, a pod koniec trzeciego cyklu dla Głównej siedmiomiejscowej tabeli zleceń, tabeli VIP lub VIP Plus tabeli zleceń, realizacja zlecenia odbywa się na koszt Kupującego, ktory wypełnia swoje obowiązki do realizacji zamówienia na swój koszt.
 • Kiedy moje zamówienie jest uważane za zrealizowane?

  When the full amount of the Buyer's Order has arrived to Company’s account and all financial documents were settled, and with the participation in the marketing program bonus compensation is to be credited on customer's order at a rate not less than the amount of the Order 1 800 € for the Start table of orders, 7 000 € for the Principle table of orders, 27 500 € for V.I.P table of orders, or 98 000 € for V.I.P. Plus table of orders.

 • Czy mogę ponownie zarejestrować moje zamówienie na innym kupującym?
  Tak, można, za każdym razem. Wymagane jest, aby obecny właściciel wysyłał do nas prośbę o zmianę właściciela, załączając kopię skanu swojego dokumentu identyfikacyjnego (obecnego właściciela) (może to być paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy). Aby uruchomić tę procedurę, należy wejść do Menu profilu - Uruchomić procedurę zmiany właściciela. Jednak ponowna rejestracja zamówienia na nowego właściciela, powoduje dodatkowe koszty, Spółka pobiera opłatę ponownej rejestracji w wysokości kwoty 20,00 €.
 • Czy mogę zrealizować swoje zamówienie za pomocą programu marketingowego?
  Firma opracowała program marketingowy, jako dodatkową możliwość realizacji zamówienia Kupującego i wszystko zależy od wysiłków czynionych przez właściciela aby promować swoje zamówienie dla rekompensaty bonusowej. Kupujący powinien wprowadzić minimum dwa nowe zlecenia pod swoje zamówienie. Tylko w tym przypadku zamówienie Kupującego ma prawo do premii bonusowej Dwa nowe zamówienia zaangażowane na pierwszym lub drugim poziomie pierwszego cyklu głównej tabeli lub dwa zamówienia, wprowadzone na dowolnym poziomie tabeli VIP zleceń są brane pod uwagę przez wszystkich kolejnych cyklach. Wielu nabywców może spełnić swoich zobowiązań środkami programu marketingowego, ale właściciel zamówienia powinien być zawsze gotowy do realizacji swojego zamówienia na własny koszt.
 • Co to jest cykl?

  All incoming customers’ orders are placed on the first level of the Table of orders and upon placement of new Orders they move from level to level in order to get reward. Buyer’s order should pass four levels of the Table of orders for the Preliminary and Principle fifteen-celled table of orders and three levels for the Principle and Preliminary seven-celled, VIP and VIP Plus table of orders. This is a cycle. For the Principle and Preliminary tables of orders, the cycle is considered finished after the order placed on the fourth level goes to the compensation and the bonus compensation is credited to the Buyer's order and the gold bars are bought. For the Start seven-celled, Principle seven-celled, VIP and VIP Plus table of orders, the cycle is considered finished, after the order placed on the third level goes to the compensation and the bonus compensation is charged to the Buyer's order on which the gold bars are bought.